PLàNOLS DE L'HOSPITAL MALVA-ROSA

 

L'Hospital Malva-rosa es troba situat dins d'un complex sanitari que inclou el Centre de Salut Malvarrosa, el Servei de Laboratori i el Pavelló d'Administració, juntament amb altres edificis de serveis auxiliars.

Planta baixa (*Salon d'actes-Unitat de Readaptació al Mig-Consultes Externes-Unitat de Radiodiagnòstic-Unitat d'Admissió i Documentació Clínica)


Planta primera (Farmàcia-Unitat d'Hospitalització-Àrea Quirúrgica-Unitat de Readaptació al Mitjà)


Planta segona (Esterilització-Àrea quirúrgica-Unitat de Readaptació al Mitjà)