PSIQUIATRiA

 

Unitats i Cartera de Serveis

 • Unitat d'Hospitalització psiquiàtrica d'aguts
 • Unitat de Desintoxicació Hospitalària
 • Psiquaitria d'enllaç (interconsulta)
 • Centre Salut Mental Foios
 • Centre Salut Mental València-Alboraia
 • Centre Salut Mental la *Malvarrosa
 • Psiquiatria Infantil (C.I. Grau)
 • Unitat d'Hospitalització Domiciliària

 

Proves Diagnòstiques

 • Analítica General: inclou analítica orina i tòxics.

 • Electrocardiograma

 • EEG, Ressonància Magnètica, TAC.

 • Entrevistes estructurals (SCID-II, SAN)

 • Questionaris i escales d'evolució psicolpatològiques

 • Evaluació Neuropsicològica (detecció deterioro cognitiu)

  • Miniexamen cognoscitiu

  • CAMDEM

 • Avaluació de T. personalitat (*SCID II *IPD, etc)
 • Valoració coeficient intel·lectual (*WISC-IV-*RAVEN)
 • Valoració de trastorn de la conducta (*BASC, *CPQK 19, *PF, *CBCL, *HSPQ *CACIA)
 • Valoració de trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (*CONNERS, test d'atenció D2)
 • Test projectius (Test *HTP, test de la figura humana, test de *apercepeción temàtica...)
 • Escala de *Yale-Brown (per a l'avaluació del Trastorn Obsessiu Compulsiu en els nens)
 • Valoració Trastorn Geeneralitzat del Desenvolupament:

  • Autisme

  • Síndrome d'Asperger

  • Valoració sintomatologia afectiva

  • Valoració transtorns conducta alimentària

Procediments Terapèutics

Tractaments biològics

 

 • Psicofàrmacs d'ús habitual
 • Psicofàrmacs que requereixen monitoratge
 • + Estabilitzadors del fums
 • +Antipsicòtics que precisen monitoratge
 • +TAI: tractament ambulatori involuntari amb antipsicòticos amb autorització judicial
 • TEC (teràpia electroconvulsiva)
 • Consentiment informat
 • Protocol d'anestèsia

Tractaments psicoterapèutics

 • Relaxació
 • Modificació de conducta
 • Psicoteràpia cognitiva
 • Psicoteràpia breu (*TIP)

 

T' INTEREsSA

xarxes socials