FarmÀcia

Cartera de Servicios de la Unidad de Farmacia

Cartera de Serveis de la Unitat de Farmàcia

• Gestió d'estocs:

Planificació d'adquisicions de medicaments.

Gestió d'adquisicions i consums i manteniment d'índex de rotació d'estocs adequat.

Custòdia i conservació de medicaments.

Elaboració d'informes econòmics.

• Dispensació de medicaments per estoc:

Dispensació de medicaments d'especial control: *hemoderivados, estupefaents i *psicótropos.

Dispensació a farmacioles clàssiques per a les unitats de l'hospital que no disposen de les farmacioles automatitzades.• Dispensació de medicaments per Dosis Unitàries:

Validació de prescripcions mèdiques.

Informació de dosatges recomanats, alternatives terapèutiques, interaccions i problemes relacionats amb el medicament.

Preparació de dosis individualitzades per pacient/ dia per a les unitats d'hospitalització integrades en el sistema de dosi unitària.


• Dispensació de medicaments per farmacioles automatitzades:

Establiment de les quantitats màximes i mínimes de cada medicament segons el servei.

Actualització constant d'ubicacions i medicaments (*cuali i quantitativament) en funció de les necessitats.

Control d'estocs i caducitat dels medicaments inclosos en aquest sistema.

Reposició diària dels medicaments utilitzats, segons protocol establert.

Revisió anual de totes les existències.

Resolució de problemes de funcionament (gestió de riscos).• Informació de medicaments:

Resolució de consultes referents a medicaments (disponibilitat, dosatge en situacions concretes, administració, compatibilitat i estabilitat de medicació intravenosa, etc).

Elaboració d'informes tècnics per a comissions, Adreça, etc.

Manteniment del Formulari de medicaments de l'Hospital.

Gestió de les alertes de medicaments: comunicació a serveis implicats.

Participació en l'elaboració de protocols d'ús de medicaments i intercanvi terapèutic.

Participació en comissions.• Atenció a Pacients Externs:

Validació de prescripcions.

Dispensació de medicaments a pacients no ingressats a l'hospital de medicaments de dispensació hospitalària.

Seguiment del compliment.

Participació en comissions.

Elaboració d'informes d'utilització de medicaments.• Assessoria i participació en grups de treball de la *Agència Valenciana de *Salut:

Grup de millora de l'aplicació informàtica *Orion *Logis.

T' INTERESSA

xarxes socials