Gabinet de Comunicació Clínic- Malva-rosa

El Gabinet de Premsa del Departament Clínic-Malvarrosa s'encarrega de la difussió externa de tota aquella informació de rellevància referent a l'activitat assistencial, docent e investigadora. Té com a funció proporcionar notícies o temes als mitjans de comunicació, així com concertar entrevistes o reportatges a demanada. Entre les seues funcions principals es troben:

►Redacció i enviament de notes de premsa I/o convocatòries..


 

► Seguiments dels temes sanitaris que apareixen diàriament en els mitjans I elaboració diària del Recull de premsa.


 

►Atenció als mitjans de comunicació, gestió d'entrevistes i reportatges, rodes de premsa, organització d'actes etc.


 

►Realització de fotografies


 

►Actualització de pàgina web


 

Es situa en la primera planta de l'edifici principal, junt a Gerència.


 

 

T' INTEREsSA