com consultar al CBA

Com consultar al CBA?

Els pacients i usuaris tramitaran les seves consultes exclusivament a través del Servici d'Atenció al Pacient (SAIP).

Els professionals poden tramitar les seues consultes directament al Comitè de Bioètica Assistencial a través de la Secretaria de la Unitat Central de Qualitat o algun dels membres del CBA.


Per facilitar el tràmit s'adjunta model orientatiu de consulta. Descaregar ací

 

 

 

 

 

t'interessa

xarxes sociales