cirurgia general

Recursos Humans

1 Cap de servei

4 Caps de secció

14 Facultatius Especialistes

6 Facultatius especialistes (Hospital La Malva-rosa)

10 Metges residentes

1 supervisora d'infermeria

25 infermeres

16 auxiliars de infermeria

1 administrativa

 

Recursos estructurals

 

LLITS ASSIGNATS

50

QUIRÒFANS PROGRAMATS/SETMANALS

15

CONSULTES EXTERNES/SEMANALS

30

CONSULTES C. ESPECITATS/SETMANALS

5

 

Unitats assistencials

 • Cirurgia Mínimament Invasiva

 • Coloproctologia

 • Cirurgia Hepatobiliopancreática/Carcinomatosis

 • Senologia

 • Cirurgia Endocrina i de la Obesitat

 • Cirurgia Esòfag-Gàstrica

 • Cirurgia de la Paret Abdominal

Cartera de Serveis

 1. Unitat de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreàtica i Cirurgia Oncològica Peritoneal

  • Cirurgia Hepàtica

  • Cirurgia Biliar

  • Cirurgia Pancreàtica

  • Cirurgia Esplénica

  • Cirurgia Retroperitoneal

  • Cirurgia Oncològica Peritoneal

 2. Unitat de Coloproctologia

  • Proctologia

  • Cirurgia del Colon i Recte

 1. Unitat de Cirurgia mamària

 2. Unitat de Cirurgia Endocrina i de la Obesitat

  • Cirurgia endocrina

  • Cirurgia Bariàtrica

 1. Unitat de Cirurgia Esófago-Gàstrica

  • Cirurgia esofàgica

  • Cirurgia gastroduodenal

 1. Unitat de Cirurgia de la paret abdominal

  • Cirurgia de la hèrnia

 1. Unitat de Cirurgia Mínimament Invasiva

T' INTEREsSA

xarxes socials