CENTRE DE SALUT SERRERIA I

 

 

ADREÇA I TELÈFONS

 

►Adreça: C/ Serreria nº 73

►Telèfons:

  96 346 94 20

  fax. 96 346 94 21

 

►Correu electrònic (indicar el número SIP i motiu o professional a qui va la consulta):

 

paci_csserreria1@gva.es

 

 

HORARIS

 

►Horari de Consultes 

De Dilluns a Divendres de 8:00 a 21:00 hores

Dissabtes de 8:00 a 15:00 horas

*** De l'1 de juliol al 15 de setembre l'horari serà de 8 a 15 hores de Dilluns a Dissabte

 

 

►Urgències fora d'horari de consulta, dirigir-se al Punt Atenció Sanitària de l'Alguer

 

Telèfon 112

Dilluns a Divendres de 15:00 a 9:00 hores

Dissabte a partir de les 15:00 hores

Diumenges i Festius 24 hores

 

 

CARTERA DE SERVEIS

  • Medicina Familiar i Comunitària
  • Pediatria
  • Infermeria
  • Matrona
  • Treball Social

T' INTERESSA