CENTRe DE SALUt DE MUSEROS

 

ADREÇA I TELÈFONS

 

►Adreça:  Avda Pais Valencià s/n

►Telèfons:

 

     TEl. 96 310 88 80

     Fax 96 310 88 81

 

►Correu electrònic (indicar el número SIP i motiu o professional a qui va la consulta):

 

paci_csmuseros@gva.es

 

 

 

HORARI

 

►Horari de Consultes 

 

De Dilluns a Dissabte de 8:00 a 15:00 hores

 

►Urgències fora d'horari de consulta, dirigir-se a Punt Atenció Continuada Massamagrell

 

Telèfon 96 146 70 50

De Dilluns a Dissabte de 15:00 a 8:00 hores

Diumenges i Festius: 24 hores

 

 

 

CARTERA DE SERVEIS

  • Medicina Familiar i Comunitària
  • Pediatria
  • Infermeria
  • Matrona

T' INTEREsSA

xarxes socials