Uci Unitats

El nostre Servici s'organitza en les següents Unitats segons la patologia o malaltia per la qual ingressen:

  • La Unitat POLIVALENT
  • La Unitat CORONÀRIA/CARDIOVASCULAR