què tractem

El Servici de Medicina Intensiva (UCI) diagnostica i tracta les malalties més greus que necessiten ser vigilades de manera constant i tractades amb aparells que substituïxen els òrgans d'estos pacients crítics. 
Entre les més freqüents les infeccions de qualsevol tipus (pneumònia, meningitis, etc.), problemes cardíacs greus (parades cardíaques, infarts de miocardi, arrítmies greus, etc.), malalties neurològiques greus (com l'epilèpsia, els ictus isquèmics i hemorràgics, etc.) i un llarg llistat de malalties crítiques.