investigació

Dins del servici d'UCI existixen diverses línies d'investigació liderades per diferents professionals del servici, tant a nivell nacional com internacional, així com participació en assajos clínics a nivell europeu. Es manté relació estreta amb INCLIVA i amb la Facultat de Medicina en els programes de formació post-grau.