Radiofarmàcia

La Unitat de Radiofarmàcia de l'Hospital Clínic Universitari de València és una unitat assistencial autoritzada per la Conselleria de Sanitat des de 2018.

Després de la reforma integral de les seues instal·lacions i equipament, la unitat ha implementat un sistema de garantia de qualitat per processos per a la certificació del compliment de la norma ISO 9001:2015.

Acreditada pel Ministeri per a la formació de residents des de 1993, és una de les onze unitats docents de Radiofarmàcia a Espanya i l'única a la Comunitat Valenciana.

L'àmbit d'actuació de la Radiofarmàcia se circumscriu, fonamentalment, als radiofàrmacs: medicaments especials que contenen en la seua composició un isòtop radioactiu, que s'empren per als procediments diagnòstics i terapèutics de Medicina Nuclear.


Recursos Humans
2 Facultatius especialistes, un d'ells responsable de la unitat
3 Residents


Recursos Estructurals
Àrea de recepció
Àrea d'emmagatzematge
Àrea de control de qualitat
Àrea de preparació de radiofàrmacs: 2 sales blanques o sales netes
Àrea de magatzem de residus
Àrea de gestió i documentació


Equipament

3 Cabines de seguretat biològica Classe II Tipus B1
1 Cel·la blindada
4 Activímetres
6 Comptadors de partícules
4 Detectors de radiació ambiental
2 Detectors de contaminació superficial
1 Monitor de contaminació de mans i peus
1 Radiocromatògraf
1 Centrífuga
1 Microscopi òptic
1 Balança de precisió
2 Blocs calefactors
3 Neveres amb sonda de temperatura
1 Estufa amb sonda de temperatura
10 Contenidors emplomats per a residus

 


Sistema informàtic de gestió
Integrat amb els equips de preparació de radiofàrmacs i amb la història clínica del pacient per a assegurar la traçabilitat dels processos, des de la validació de prescripció mèdica fins a la dispensació i administració de les dosis de radiofàrmacs.


Cartera de servicis

 • Selecció, adquisició, preparació, control de qualitat i dispensació dels radiofàrmacs diagnòstics i terapèutics utilitzats en Medicina Nuclear.Radiofàrmacs convencionals per a diagnòstic
 • Radiofàrmacs per a diagnòstic mitjançant tomografia d'emissió de positrons 
 • Radiofàrmacs per a tractament
 • Registre i documentació de processos
 • Generació d'informes d'activitat
 • Gestió de qualitat per processos. ISO 9001:2015
 • Informació a professionals i pacients sobre els radiofàrmacs

 

Activitats docents

 • Formació especialitzada de residents de Radiofarmàcia
 • Pràctiques curriculars grau en Química de la Universitat de València
 • Activitats d'investigació i assajos clínics
 • Col·laboració amb la Unitat Central d'Investigació de Medicina de la Universitat de València
 • Col·laboració amb l'Institut d'investigació sanitària INCLIVA