unitats

El nostre Servici s'organitza en les següents Unitats:

  • Unitat de patologia cèrvic-facial: s'encarrega de tractar les malalties pròpies de la laringe, la faringe i el coll en general. La major part del treball se centra en el càncer de laringe i faringe. Este servici forma part del comité de càncer de cap i coll (format per tant otorrinolaringòlegs, com a oncòlegs mèdics, radioterapeutes, radiòlegs, anatomopatòlogs, etc) que de manera multidisciplinària oferix diversos tractaments personalitzats per al càncer de laringe i faringe entre altres. A més esta unitat tracta altres patologies de la glàndula tiroide, o glàndules salivares entre altres.
  • Unitat de Rinologia: s'encarrega de tractar les patologies més freqüents de les fosses nasals i sins paranasals com a sinusitis, poliposi nasosinusal o l'obstrucció nasal. Oferix tractament quirúrgic amb navegador, implants nasals, així com abordatge de procediments neuroquirúrgics a través de les fosses nasals
  • Unitat d'Otologia: s'encarrega del tractament de les otitis cròniques, de l'otoesclerosi, i en general del tractament de la hipoacúsia de qualsevol origen i que esdevinga a qualsevol edat. D'esta manera, este servici participa del cribratge auditiu neonatal tal com ordena el Ministeri de Sanitat. S'oferixen una gran varietat de solucions per a la hipoacúsia, que inclouen l'implant coclear o els diversos implants osteointegrats. També tracta els problemes de vertigen mitjançant exploracions complexes per a este.