què tractem

El Servici d'Otorrinolaringologia diagnostica i tracta les malalties de nas, gola i oïdes. Entre les més freqüents podem citar les següents:

  • Nas i sins paranasals: Sinusitis, rinitis, malformacions o desviacions del septe nasal, pòlips nasals, etc
  • Gola: Amigdalitis, faringitis, laringitis, afeccions de les cordes vocals (nòduls,pòlips, edema de *Reinke, disfonies funcionals), i càncer de laringe, faringe, coll, etc
  • Sentits: Otitis cròniques, hipoacúsia, acufens, vertigen i tumoracions de l'oïda.