investigació

El nostre servici es distingix per la seua destacada labor en investigació i la seua prolífica producció académica, evidenciada per la publicació de nombrosos articles acadèmics i tesis doctorals. L'activitat científica en el nostre servici és intensa i constant, la qual cosa reflectix el nostre compromís amb l'avanç del coneixement en el camp de la *otorrinolarinología, esta dedicació a la investigació no sols enriquix la nostra pràctica clínica sinó que també contribuïx significativament al desenvolupament de noves tècniques i tractaments, posicionant-nos com un referent en l'àmbit científic i metge.

Destaquem, entre els nostres últims projectes científics:

  • Estudi de l'estabilitat en la programació dels implants coclears i proposta de seguiment
  • Anàlisi d'imatge mèdica en usuaris d'implant coclear
  • Rendiment auditiu amb implants auditius *osteointegrados
  • Valoració de la resposta de l'implant coclear en la hipoacúsia profunda unilateral
  • Eficàcia de la tuboplàstia amb pilota en les diferents indicacions quirúrgiques

Amb estos i altres projectes, este servici manté un continu interés per explorar nous camps de l'Otorrinolaringologia.