docencia

El servici d'otorrinolarigologia compta amb una llarga trajectòria de formació d'especialistes per la via MIR. Cada any solen incorporar-se 2 nous metges interns residents al servici, que obtenen el seu títol d'especialista passats 4 anys de dedicació tant teòrica com pràctica. A més, comptem amb un vincle especial amb la Facultat de Medicina de la Universitat de València pel qual compartim recursos d'espais i instrumental que permeten la simulació quirúrgica. 
A més el servici compta amb docència universitària per als graus de Medicina, Logopèdia i Enginyeria Biomèdica. Cada curs, desenes d'alumnes aprenen de la pràctica clínica i quirúrgica del nostre servici.
Finalment, al llarg de l'any se celebren diversos cursos formatius per a especialistes de l'àmbit de la cirurgia d'implants coclears o osteointegrats.