ONCOLOGiA RADIOTERàPICA

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic Universitari de València és el primer Servei que es va fundar en la Comunitat Valenciana per a tractament amb radiacions ionitzants.

És el primer Servei de Radioteràpia d'un Hospital Públic de la Comunitat Valenciana amb certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma ISO 9001.

Horari d'atenció matí i vesprada

 

Personal

1 Cap de ServeiLogo Aenor

1 Cap Secció

9 Facultatius Especialistes

8 Metges Interns Residents (MIR)

4 Infermers / as

17 Tècnics Especialistes en Radioteràpia (TER)

2 Auxiliars d'Infermeria

1 Administrativa

1 Supervisor d'infermeria (compartit)

2 Zeladors

 

Recursos Estructurals

3 Aceleradores Lineales multienergéticos

1 Unidad de Braquiterapia de Alta Tasa (HDR)

1 Acelerador lineal para Radioterapia Intraoperatoria (RIO)

1 unidad de radiocirugía Gamma Knife

1 TC de Planificación con tecnología 4D y energía Dual

16 Ordenadores de planificación y dosimetría

2 sistemas de planificación

4 consultas externas

1 Consulta de enfermería

 

Recursos Estructurales

 

Cartera de serveis

A. Establiment d'un pla terapèutic complet de pacients oncològics:

 • Avaluació diagnòstica i estadificació
 • Tractament amb Radioteràpia exclusiva
 • Radioteràpia associada a altres tractaments: Hormonoteràpia, quimioteràpia, fàrmacs antidiana, immunoteràpia, cirurgia.
 • Seguiment de tumors sòlids.
 • Atenció a llargs supervivents.
 • Atenció d'urgències Oncològiques

B. Coordinació del tractament oncològic en patologies d'atenció multidisciplinàries per mitjà de Comités oncològics en:

 • Càncer de mama
 • Càncer colorectal
 • Neoplàsies esofag-gàstriques
 • Neoplàsies bilio-pancreàtiques i hepàtiques
 • Neoplàsies urològiques
 • Neoplàsies toràciques
 • Càncer de cap i coll
 • Tumors del sistema nerviós central
 • Neoplàsies ginecològiques
 • Neoplàsies sistema Hematopoètic
 • Tumors cutanis i melanoma
 • Tumors de tiroides
 • Tumors musculoesquelètics

C. Radioteràpia en patologies benignes subsidiàries de tractament amb radiacions ionitzants

 

D. Tècniques de tractament disponibles

 • Radioteràpia tridimensional (RT3D)
 • Radioteràpia d'Intensitat Modulada (IMRT)
 • Arcoteràpia Volumètrica d'intensitat Modulada (VMAT)
 • Radioteràpia estreotàxica corporal (SBRT)
 • Radiocirugía (RC)
 • Radioteràpia Intraoperatòria (RIO)
 • Braquiteràpia (BT)
 • Control Actiu de Respiració (ABC)

Investigació i docència

 • Participem en col·laboració amb altres serveis, en estudis multicèntrics nacionals i internacionals.
 • Participem en el programa de formació de residents MIR, formant 2 residents per any.
 • Impartim docència pregrau als estudiants de Medicina i Tècnics especialistes en Radioteràpia