oftalmologia

equip de professionals d'oftalmologia

Oftalmologia qui som

El Servici d'oftalmologia  es compon de quasi 50 professionals (1 cap de servici, 2 caps clínics, 18 adjunts, 15 residents, 10 infermeres (entre consulta i quiròfans)