neurocirurgia

Què tractem

El Servici de Neurocirurgia diagnostica i tracta les malalties del sistema nerviós central, medul·la espinal i nervis perifèrics, així com de la columna vertebral i del crani, que requerixen tractament quirúrgic, tant en pacients adults com en edat pediàtrica. Entre les més freqüents del sistema nerviós central destaquen els traumatismes, tumors cerebrals primitius i metastàsics i la patologia vascular; de la medul·la espinal els tumors; dels nervis perifèrics els traumatismes, atrapaments i tumors; de la columna vertebral la patologia discal, estenosi de canal, traumatismes i tumors; i, finalment, del crani els tumors de base de crani. Una part important de la Neurocirurgia tracta quirúrgicament malalties funcionals del sistema nerviós, com el dolor crònic, epilèpsia i moviments anormals com la malaltia de Parkinson.


Moltes d'estes malalties tenen una gran incidència, com els traumatismes cranioencefàlics per accidents de trànsit, laborals o domèstics en pacients d'edat avançada. En l'actualitat, l'ampli ús dels estudis d'imatge amb TAC i RNM fa que cada vegada amb més freqüència es diagnostiquen lesions en pacients asimptomàtics, la qual cosa incrementa els reptes del tractament.