cirurgia de paret abdominal

La Unitat de Paret Abdominal i Parts toves, tracta específicament tota la patologia herniària en les seues diferents modalitats: des d'hèrnies de xicoteta grandària fins a les més complexes eventracions. Depenent de la dificultat del cas i del tipus de pacient a tractar, la seua ingent activitat quirúrgica la realitza o bé a l'Hospital de la Malva-rosa en règim de Cirurgia Major Ambulatòria o a l'Hospital Clínic. La Unitat tracta a més la Cirurgia Menor, que es realitza en els quiròfans de l'Hospital Malva-rosa. Les Consultes Externes de la Unitat se situen en l'edifici de Consultes de l'Hospital Clínic.


El dinamisme i reconeixement de la Unitat es reflectix en els diferents cursos de formació que realitza per a altres especialistes destacant els Mòduls de Formació Continuada en Cirurgia de Paret Abdominal o els Cursos d'Immersió en Tècnica Endoscòpica en el tractament de l'Hèrnia inguinal, cursos que combinen la part teòrica, impartida pels membres de la Unitat, amb la pràctica en quiròfan de la tècnica Totalment Extraperitoneal TEP i les pràctiques de cirurgia en cadàver en fresc, estos últims en associació amb el departament d'Anatomia de la Facultat de Medicina de València. D'altra banda, la Unitat desenvolupa diferents projectes d'investigació i aplica les més modernes tècniques quirúrgiques als seus pacients disposant de protocols assistencials de Prehabilitació en Cirurgia de Paret Abdominal, aplicació de Toxina Botulínica en Paret Complexa, Valoració Radiològica mitjançant TAC en pacients amb hèrnia incisional i Hèrnia Paraestomal, o pneumoperitoneu preoperatori en eventracions gegants.