Investigació

El servici de Cirurgia General realitza una important activitat investigadora que es traduïx en nombrosos projectes i publicacions. És un dels signes d'identitat del nostre servici i els seus membres són convidats molt sovint a impartir conferències nacionals i internacionals, organitzar simposiums i participar en congressos. Tot el servici participa de les diferents línies d'investigació en la qual també participen activament els residents que d'esta manera s'impliquen en la investigació i aprenen tota la dinàmica i la metodologia investigadora que amb freqüència conclou amb la lectura de les seues tesis doctorals.

Està constituït com a Grup d'Investigació en INCLIVA:
https://www.incliva.es/que-hacemos/areas/metabolismo-y-dano-organico/grupo-de-investigacion-en-cirugia-general-y-digestiva/