activitat assistencial

A l'any realitzem més de 5.000 intervencions quirúrgiques. En concret en 2023 es van dur a terme 5.234 intervencions, que inclouen tot tipus de complexitat: des de les de màxima dificultat amb anestèsia general, a cirurgies menys complicades amb anestèsia local i en règim de cirurgia major ambulatòria. Gran part de la nostra activitat se centra en la cirurgia oncològica formant equips multidisciplinaris amb altres servicis quirúrgics i metges de l'hospital, així com amb el prestigiós servici d'Oncologia.


Disposem de totes les tècniques i tecnologies més actuals per al tractament de les malalties quirúrgiques, tant per a cirurgia oberta com per a l'abordatge mínimament invasiu, incloent-hi el sistema robòtic Da Vinci, cirurgia radioguiada o verd de indocianina.