Visualització del menú

cardiologia

foto d'equip del servei de cardiologia

qui som

El Servici de Cardiologia de l'Hospital Clínic Universitari de València està compost per metges i metgesses especialistes en Cardiologia, incloent un cap de servici, cinc caps clínics, facultatius especialistes d'àrea, MIR (2 per any de residència) i un nombrós equip d'infermeria, tècnics auxiliars, zeladors i personal administratiu.


Ens trobem en el tercer pis del pavelló B, on es troba la planta d'hospitalització i en el segon pis del pavelló B, on es realitzen les principals exploracions cardiològiques (ecocardiografies, proves d'esforç, hemodinàmica i electrofisiologia).

En la tercera planta del pavelló D se situen les diferents consultes externes de Cardiologia, i a més es troba l'Hospital de Dia per a pacients amb insuficiència cardíaca.


Vies de contacte:
Telèfon: 961973853
Correu electrònic: cardiologia_hcv@gva.es