docència

El nostre servici té 2 places acreditades per any per a la formació de MIR de Cardiologia. S'organitzen sessions formatives setmanals on es presenten articles científics d'actualitat i es promou l'assistència a cursos i tallers organitzats per l'INCLIVA i per les diferents societats científiques autonòmiques, nacionals i europees.
D'altra banda, el nostre hospital està vinculat amb la Facultat de Medicina de la Universitat de València, i participa en la formació teòrica i pràctica dels estudiants de Medicina, incloent-hi pràctiques de simulació clínica.