QUI SOM

Els objectius de la Unitat de Qualitat són millorar l'adequació de la pràctica clínica i l'atenció dels processos assistencials, afavorir la seguretat dels pacients i fomentar la innovació en el Departament de salut València Clínic Malva-rosa.

 

Més enllà del compromís sanitari de cobrir les necessitats dels ciutadans amb una atenció cientificotècnica, el repte és respondre adequadament a les seues expectatives de salut, informant-los i respectant la seua capacitat de decisió, treballant de manera integrada, organitzada i eficient per a aconseguir resultats òptims, amb la major qualitat, en un entorn acollidor, segur i confortable.

 

Les activitats de la Unitat de Qualitat estan centralitzades en el Servici de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial  que juntament amb la Unitat funcional de Qualitat i Seguretat del Pacient responen als objectius i plans d'acció del Pla de Qualitat i Seguretat del Departament 

 • Cap Servici de Medicina Preventiva, Rafael Manuel Ortí Lucas
  • Infermera Qualitat, Concepción Clari Falcó
  • Cap grup administrativa, Ana Sánchez Colomina
 • Jefa Àrea de Seguretat Pacient, Cristina González Steinbauer
  • Infermera Seguretat del Pacient, Elena Gutiérrez López
 • Jefa Àrea de Seguretat clínica, Pilar Mañes Flor
  • Infermera Seguitat del Pacient, Paz Ramírez Navalón
 • Jefe Àrea Bioseguretat ambiental, Derlis Julián Navarro
  • Infermera Bioseguretat ambiental, Blanca Llácer Iborra