Millora de processos

  • Promoure la realització de bones pràctiques sanitàries.
  • Promoure iniciatives per a la millora dels processos preventius i assistencials.
  • Normalitzar l'activitat assistencial mitjançant la revisió i actualització de protocols i procediments de pràctica clínica i administratius 
  • Fomentar la innovació per a la millora dels processos.
  • Coordinació i suport a l'activitat de les comissions clíniques, comités i grups de treball existents en el Departament