Línies estratègiques 2022-2025

El Pla de qualitat del Departament, resultat de l'adaptació del Pla de Qualitat de Comunitat Valenciana a les característiques específiques del nostre entorn, contempla les recomanacions en matèria de qualitat i seguretat emeses per organismes internacionals i nacionals (OMS, Consell de la Unió Europea, Ministeri de Sanitat) i per la Conselleria de Sanitat.

L'actual Pla quadriennal (2022-2025) liderat i gestionat per la Unitat de qualitat, està orientat a la consecució dels objectius i plans d'acció definits i s'avalua amb els indicadors i metes establides.

  • Línia estratègica 1. Generar, potenciar i difondre la cultura de qualitat i seguretat del pacient.
  • Línia estratègica 2. Incrementar la qualitat i seguretat de l'atenció sanitària prestada.
  • Línia estratègica 3. Difondre la cultura de qualitat i seguretat en l'organització.
  • Línia estratègica 4. Potenciar l'ús de models i ferramentes de gestió que permeten la certificació i/o acreditació dels servicis sanitaris.
  • Línia estratègica 5. Garantir la seguretat de tots els processos mitjançant la gestió de riscos sanitaris.
  • Línia estratègica 6. Promoure la cultura de bones pràctiques i impulsar la cultura de bioètica dins de l'organització.
  • Línia estratègica 7. Contribuir a posar en valor a els/les professionals del sistema sanitari.