secretaría calidad

Per a ser atés ha de dirigir-se a la secretaria de la Unitat de Qualitat, la responsable de la qual és:
Ana Sánchez Colomina: auxiliar administrativa, cap de grup.

Telèfon Unitat de Qualitat: 961 973 708
unidadcalidad_hcv@gva.es