Composició Unitat de Qualitat

La Unitat Funcional de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient (UFCASP) del departament de salut o dels centres multidepartamentals és el grup multidisciplinari de professionals que s'encarrega de liderar esta política i de coordinar i impulsar la qualitat i seguretat del pacient; amb representació dels diferents àmbits sanitaris (atenció primària, atenció hospitalària i salut pública).
Els professionals que componen la UFCASP són designats per la Gerència del Departament i tenen una dedicació parcial en funció de les necessitats, no inferior a les 5 hores setmanals.