Acreditació i recolzament a la estratègia

  • Potenciar la certificació i/o acreditació de centres/servicis. En este espai trobaràs tota la informació sobre les certificacions ISO que posseïx l'Hospital, tant en relació amb l'ISO 9001:2015 com amb la UNE 179006:2015. 
  • Promoure la realització d'auditories i monitoratges sistemàtics com a estratègia clau de millora de la qualitat.