Unitats

El nostre Servici s'organitza en les següents Unitats:

La Unitat de Patologia Aòrtica: s'encarrega de seguir i tractar les dilatacions de la paret de l'aorta (aneurismes) que impliquen un risc de trencament espontani i, per tant, de mort sobtada del pacient. 

 • Tractament quirúrgic dels aneurismes d'aorta abdominal mitjançant la seua resecció i by-pass.
 • Tractament endovascular dels aneurismes d'aorta abdominal mitjançant endopròtesi.
 • Tractament endovascular dels aneurismes d'aorta complexos amb endopròtesis fenestrades o ramificades dissenyades a mesura per a cada pacient.
 • Tractament endovascular dels aneurismes d'aorta toràcica descendent.
 • Tractament endovascular dels aneurismes de l'arc aòrtic mitjançant endopròtesis ramificades o fenestrades.
 • Tractament endovascular de les disseccions d'aorta.

La Unitat de Patologia Arterial: s'encarrega de tractar tant de manera mèdica (consells higènic-dietètics, exercici i medicació), com de manera quirúrgica (mitjançant cirurgia oberta, endovascular o combinada) els estrenyiments i obstruccions de les artèries que impedixen que la sang circule correctament cap als òrgans o cap a les extremitats, induïdes en la seua majoria per la *ateroesclerosis, i que poden provocar dolor en caminar, dolor en repòs o gangrena. Entre els procediments més freqüents es troben:

 • Tractament quirúrgic de l'ateroesclerosis de les extremitats inferiors (by-pass).
 • Tractament endovascular de l'ateroesclerosis de les extremitats inferiors (angioplàstia i/o stent).
 • Tractament quirúrgic de l'ateroesclerosis de les caròtides (endarteriectomia).
 • Tractament endovascular de l'ateroesclerosis dels troncs supraòrticos (angioplàstia i/o stent).
 • Tractament quirúrgic o endovascular d'altres arteriopaties menys comuns (aneurismes poplitis, atrapament popliti, glomus carotidis, síndrome del congost toràcic o malaltia de Buerger, entre altres).


La Unitat de Flebo-linfologia: s'encarrega del tractament mèdic, quirúrgic o endovascular de les varices, del diagnòstic i tractament ortoprotètic del limfoedema i de la planificació i confecció dels accessos vasculars (fístules) per a hemodiàlisis. està situada a l'Hospital Malva-Rosa. La majoria de les intervencions d'esta unitat es realitzen en règim de Cirurgia Major Ambulatòria (sense requerir ingrés), encara que en funció de la seua complexitat o de les comorbiditats del pacient poden ser realitzades en qualsevol dels dos hospitals del departament, Clínic o Malva-Rosa.