Visualització del menú

Angiologia i cirurgia vascular

EQUIP DE PROFESSIONALS ANGIOGRAFIA I CIRURGIA VASCULAR

Qui som

El Servici d'Angiologia i Cirurgia Vascular està compost per 1 Cap de Secció i 5 Facultatives/us Especialistes. L'equip és recolzat diàriament en la seua activitat assistencial per personal especialitzat en les nostres tècniques diagnòstiques i quirúrgiques, així com en les cures que requerixen els pacients amb malalties vasculars:

  • En el quiròfan per 4 instrumentistes amb especialització en Cirurgia Vascular i tècniques endovasculars.
  • En sala d'hospitalització per 19 infermeres/us juntament amb 12 auxiliars d'infermeria liderats per una supervisora de planta.
  • En Consultes Externes per una infermera especialitzada en cures.

Tota la nostra activitat és coordinada per dos professionals administratius: un en les nostres dependències de l'Hospital Clínic i un altre a l'Hospital Malva-Rosa.

Es tracta d'un servici de recent creació, al febrer de 2021, fruit de la necessitat de parar atenció als pacients amb patologia vascular del nostre departament amb personal altament qualificat tant en els tractaments quirúrgics convencionals com en les últimes tècniques endovasculars.

El servici està situat en:

  • Hospital Clínic Universitari: àrea de Cirurgia Cardiovascular (3a planta, pavelló B).

Telèfon contacte: 961973818

  • Hospital Malva-Rosa: Consulta 7

Telèfon contacte: 961925400 i posteriorment sol·licitar extensió 408905.

Correu electrònic: cirugiavascular_hcv@gva.es