Docència

El servici participa activament en la formació del Grau de Medicina de la Universitat de València i postgrau del Ministeri de Sanitat, ja que alguns dels nostres especialistes són Professors Associats del Departament de Cirurgia de la Universitat de València i disposem en el servici de Tutor de Residents:

  • Grau: seminaris teoricopràctics i pràctiques tutelades als alumnes de 3r i 6é curs del Grau de Medicina.
  • Postgrau:
  • Formació de residents d'altres especialitats mitjançant rotatoris en el nostre servici com a Traumatologia, Cirurgia General, Urologia o Cirurgia Toràcica, entre altres. Cal destacar que el nostre servici rep residents tant intra com intercomunitaris.
  • Actualment ens trobem pendents de l'acreditació per part del Ministeri de Sanitat i de la Comissió Nacional de Docència de l'Especialitat per a la formació d'especialistes en Angiologia i Cirurgia Vascular.

Els membres del servici participen, amb freqüència, en cursos i congressos nacionals i internacionals amb gran varietat d'aportacions com a presentacions, pòsters, taules redones i retransmissió de casos en directe. Cal afegir que duem a terme cursos de formació en tècniques endovasculars complexes a residents i altres especialistes. Alguns dels cursos i congressos organitzats pel servici poden ser consultats en els següents enllaços: