Anestesia unitats

El nostre Servici s'organitza en les següents Unitats:

  • Unitat de Reanimació: maneig i cura del pacient crític.
  • Àrea Quirúrgica: gruix del servici, on es duen a terme tant les intervencions quirúrgiques programades, com les intervencions quirúrgiques de caràcter urgent i/o emergent.
  • Àrees allunyades del quiròfan: part de l'activitat que es realitza fora de l'àrea quirúrgica, correspon a unitats com ara Endoscòpies, FIV, Ressonància Magnètica, Radiologia Intervencionista, Hemodinàmica, TECs, Broncoscòpies…
  • Àrea de Preanestèsia: lloc on es realitza la valoració del pacient prèvia a la intervenció quirúrgica programada. Diàriament hi ha una o dos consultes externes dedicades a això. A més, hi ha un facultatiu diàriament que s'encarrega de realitzar les preanestèsies urgents de pacients que es troben ingressats.
  • Unitat del Dolor: dividida al seu torn en Unitat del Dolor Agut (maneig del dolor agut postoperatori) i Unitat del Dolor Crònic (unitat dedicada al maneig del dolor crònic, situada a l'Hospital de la Malva-rosa, compta amb una gran càrrega assistencial tant de consultes externes com de tècniques intervencionistes).