Anestesia investigación

Un dels objectius estratègics del Servici és fomentar la investigació científica i la difusió dels seus resultats amb una visió translacional. En el marc de l'Institut d'Investigació sanitària (INCLIVA) el servici realitza investigació bàsica per a generació de coneixement en línies relacionades amb diferents àrees:

  • Neurocrítics
  • Hemodinàmica
  • Sèpsia
  • Ventilació mecànica

Hem participat de manera activa en assajos clínics multicèntrics nacionals i internacionals. Per això comptem amb una gran activitat quant a la publicació d'articles científics, tant en revistes nacionals com internacionals de gran impacte.

El Cap de Servici pertany com a investigador R4 en el Grup d'Investigació en Metabolisme i Mal orgànic de l'ISCIII. A més, diversos membres del servici pertanyen a este Grup d'Investigació  en diferents categories dins del ISCIII (R2, R3, personal col·laborador…). Formant un grup d'investigació consolidat.