Anestesia docencia

El Servici d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor del Departament de Salut de València Clínic-Malva-rosa té una vocació formativa des dels seus inicis, actualment rep residents en formació i metges especialistes de diferents centres hospitalaris espanyols i estrangers.
Per a poder realitzar una rotació (si eres mèdic en formació) o estada formativa (si eres metge especialista), cal complir amb la normativa vigent que marca tant el Ministeri de Sanitat com la Conselleria de Sanitat.


Si eres Resident d'Anestesiologia tant espanyol com estranger, i t'interessa fer una rotació pel Servici d'Anestesiologia de l'Hospital Clínic Universitari de València, revisa la secció “rotatoris externs espai MIR”.


Si eres Especialista en Anestesiologia i t'interessa fer una estada pel Servici d'Anestesiologia de l'Hospital Clínic Universitari de València, revisa la secció “estades formatives per a especialistes”.


Comptem amb una important activitat docent reglada: a més de la sessió clínica diària de l'àrea de Reanimació (estat, evolució i ingrés de nous pacients), setmanalment (dimarts) s'exposen protocols i/o actualitzacions de temes d'interés.


Les sessions s'oferixen a més en format telemàtic perquè qualsevol professional del nostre departament o dels departaments de referència puga participar sense necessitat de desplaçament.


Com a valor afegit, comptem en el Servici amb 4 Professors Associats assistencials i un Professor Titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de València.


Com a novetat hem posat en marxa el programa Erasmus+ a l'Hospital, de manera que estudiants de Medicina de tota Europa puguen vindre a realitzar una estada de pràctiques en el nostre servici.