acreditacions

 • La gestió de cirurgies amb ingrés, sense ingrés i d'urgència. Bloc Quirúrgic. Hospital Clínic Universitari de València. ISO_9001(2022-2025).
 • La gestió de cirurgies amb ingrés, sense ingrés i d'urgència. Bloc Quirúrgic. Hospital Malva-rosa. ISO_9001(2022-2025).
 • La realització d'anàlisis clíniques. Laboratori d'anàlisis clíniques. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025).
 • La prestació de Servicis sanitaris d'Anestesiologia i Reanimació. Servici d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor. Hospital Clínic Universitari de València. ISO_9001(2022-2025).
 • La prestació de Servicis sanitaris d'Anestesiologia i Reanimació. Servici d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor. Hospital Malva-rosa. ISO_9001(2022-2025).
 • Els servicis Assistencials d'Endocrinologia i Nutrició: Consultes externes (Patologia de les glàndules endocrines, Unitat de referència de diabetis mellitus, Unitat de lípids i Prevenció Cardiovascular, Patologia de la Nutrició), Hospital de Dia i Unitat de Proves Funcionals. Servici de Endocrino. Hospital Clínic Universitari. ISO 9001((2022-2025).
 • La prestació de servicis sanitaris de Ginecologia: reproducció humana assistida en consultes externes, laboratoris (andrologia i embriologia) i quiròfan de reproducció, atenció a la dona adulta, ginecologia general, endocrinologia ginecològica, sòl pelvià, unitat d'endometriosi, oncologia, unitat de mama, hospitalització i urgències ginecològiques. La prestació de servicis sanitaris d'Obstetrícia: Unitat de diagnòstic prenatal, tocologa, urgències obstètriques i paritori. Servici de Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025).
 • Els Servicis Assistencials de Ginecologia i Obstetrícia: Centre d'especialitats. Servici de Ginecologia i Obstetrícia. Centre d'Especialitats el Grau. ISO_9001(2022-2025).
 • Els Servicis Assistencials d'Oncologia: Atenció al pacient, Hospitalització, Tractament Oncològic i Hospital de Dia. Servici d'Oncologia Mèdica. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025).
 • Els Servicis Assistencials de Psiquiatria: Unitat d'Hospitalització psiquiàtrica d'aguts, Unitat de Desintoxicació Hospitalària, Psiquiatria d'enllaç (interconsulta), Unitat d'Hospitalització Domiciliària i Unitat de Primers Episodis. Servici de Psiquiatria. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025)
 • L'atenció integral al pacient en matèria de salut mental. Servici de Psiquiatria. Centre de Salut Mental Malva-rosa. ISO_9001(2022-2025).
 • L'atenció integral al pacient en matèria de salut mental. Servici de Psiquiatria. Unitat de Salut Mental Infantojuvenil. ISO_9001(2022-2025).
 • L'atenció integral al pacient en matèria de salut mental. Servici de Psiquiatria. Unitat de Salut Mental de Foios. ISO_9001(2022-2025).
 • Els Servicis Assistencials de pediatria: UCI Pediàtrica. UCI Neonatal. Hospital de Dia. Consultes Externes. Urgències pediàtriques. 
 • Hospitalització. Unitat d'Hospitalització Domiciliària. Servici de Pediatria. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025).
 • La valoració, tractament i seguiment dels pacients que requerixen tractament amb radioteràpia. Servici de Radioteràpia Oncològica. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025).
 • Els Servicis Assistencials de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica: Unitat de Traumatologia, Unitat d'Ortopèdia General, Unitat de Raquis, Unitat de Traumatologia Infantil, Hospitalització, DMA, Consultes Externes. Servici de Traumatologia. Hospital Clínic Universitari. ISO_9001(2022-2025).
 • Els Servicis Assistencials de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica: Centre d'especialitats. Servici de Traumatologia. Centre d'Especialitats el Grau. ISO_9001(2022-2025).
 • Centre de Salut Natzaret: Els servicis de Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria, Infermeria, Matrona, Treball Social i Unitat de Retinografia. Centre de Salut de Natzaret. ISO_9001(2022-2025).
 • Centre Salut Serreria I: Els servicis de Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria, Infermeria, Matrona, Treball Social. Centre de Salut de Serreria I. ISO_9001(2022-2025).
 • Consultori Auxiliar de la Punta: Els servicis assistencials de Medicina Familiar i Comunitària. Consultori Auxiliar de la Punta. ISO_9001(2022-2025).
 • Consultori Auxiliar Vicente Brull: Els servicis assistencials de Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria, infermeria, Matrona, Treball Social. Consultori Auxiliar Vicente Brull. ISO_9001(2022-2025)