Visualització de contingut web

Tornar

27-10-21. L'Hospital Clínic incorpora una Unitat Cardiorrenal

  • La malalties renals s'associen a un alt percentatge de pacients que pateixen Insuficiència cardíaca
  •  Aquests pacients suposen un vertaders reptes assistencial pel seu complex maneig

 

 

València (27.10.21).   L'Hospital Clínic Universitari de València, a través dels Serveis de Nefrologia i Cardiologia, ha incorporat una nova Unitat Cardiorrenal pionera al país.


La Unitat aglutina els recursos assistencials per a un alt nombre de pacients que presenten insuficiència cardíaca i malaltia renal. Els pacients es visiten conjuntament per especialistes en cardiologia i nefrologia en 1 o 2 jornades a la setmana i la previsió és que s'atenguen al voltant de 250 pacients a l'any.


Tal com ha explicat José Luis Górriz, cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Clínic "portem anys treballant per a crear un recursos assistencial que englobe el conegut com a síndrome cardiorrenal. Amb aquesta Unitat multidisciplinària millorarem l'assistència i investigació a aquest ampli nombre de pacients".


Per part seua, Julio Núñez, especialista del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic, ha destacat que "la malaltia renal és una de les comorbilitats més freqüents en pacients amb insuficiència cardíaca. Al voltant d'un 40%-50% dels pacients amb insuficiència cardíaca presenten algun grau de malaltia renal. El maneig d'aquesta mena de pacients és molt complex i requereix un abordatge conjunt entre diferents nivells assistencials. D'ací la importància d'incorporar aquest tipus d'unitats".


L'objectiu de la nova unitat és millorar l'atenció personalitzada des del consens de totes les especialitats que atenen la síndrome cardiorrenal."Aquesta necessitat, juntament amb la important experiència de la Unitat Cardiorrenal de l'Hospital Clínic Universitari de València, ha estimulat aquest treball multidisciplinari amb l'elaboració d'un document de consens sobre les bases per a la creació de les unitats clíniques cardiorrenals. Aquest document s'ha realitzat amb el suport de la societat espanyola de Cardiologia i Societat Espanyola de Nefrologia" ha explicat José Luis Górriz.


"La posada en marxa d'aquesta Unitat suposa un avanç important en el maneig d'aquests pacients. Des de la direcció de l'Hospital Clínic i els Serveis de Cardiologia i Nefrologia ens hem posat a treballar per a impulsar la creació d'aquest tipus d'unitats cardiorrenals que només serveix per a optimitzar l'assistència i per a crear estructures de docència i investigació en aquest camp" ha subratllat.

 

Equipo de profesionales de la unidad cardiorrenal