Formació Pregrau

 

 

El Departament Clínic-Malvarosa completa la formació d'alumnes en pràctiques de les següents titulacions:


Grau: Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Farmàcia, Odontologia, Ingenieria Biomèdica, Biologia, Física, Pedagogia, Psicologia, Logopèdia, Nutrició I Dietètica, Treball Social, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Dret, Administració i Direcció d'empresa, Filosofia...


Formació Professional de Grau Mitjà i Superior, Formació Centres de Treball (*FCT): Superior d'Anatomia Patològica i Citologia, Superior i Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria, Superior de Laboratori Diagnòstic Clínic, Superior de Farmàcia, Superior Documentació Sanitària, Superior Radioteràpia, Superior Integració Social.

 

 

 

 

T' INTEREsSA