Seccions i unitats

 • Medicina Interna General

 • Unitat Infermetats Infeccioses. Hospital de Dia

 • Unitat Risc cardiovascular

 • Unitat Trombosi Venosa

 • Unitat d'Infermetats Autoinmunes

 • Unitat de Reumatologia

Cartera de Serveis

 1. Proves diagnòstiques

 2. Unitat de Risc Cardiovascular

  • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial

  • Estudi de la elasticidad aòrtica

  • Estudi de la funció endotelial

  • Estudis de Genètica Molecular

  • Estudis de acocardiografia i genotip vascular

  • Capiloroscòpia

 3. Procediments Terapèutics

 4. Unitat de Risc cardiovascular

  • Protocols d'avaluació de factors de risc cardiovascular

  • Protocols de tractament de factors de risc cardiovascular

  • Protocols d'investigació de fàrmacs antihipertensius

  • Assajos Clínics en fase II-III

  • Projectes d'investigació del programa FP

  • Projectes d'investigació del programa FIS

  • Desenvolupament de tesi doctoral

4. Unitat de Trombosi venosa profunda

  • Protocols de fibronolisi

  • Protocols de profilaxi de TVP

  • Protocols de tractament de TVP

  • Protocols d'investigació de fàrmacs antitrombòtics

  • Assajos Clíncs fase III

  • Desenvolupament tesi doctoral

5. Unitat d'Infeccioses

  • Protocols tractament combint VIH

  • Adherència al tractament VIH

  • Protocols d'evaluación de factores de riesgo cardiovascular en VIH

  • Protocols de tractament de factors de riesc cardiovascular en VIH

  • Assajos clínics de fase II-III

  • Projectes d'investigació del programa FIPSE

  • Desenvolupament tesi doctoral

6. Unitat d'Autoinmunes

  • Protocols d'valuació i tractament d'infermetats autoinmunes

  • Assajos Clínics en fase II-III

  • Desenvolupament tesi doctoral

 • Unitat Reumatologia

  • Assajos Clínics infermetats reumatologia

  • Assajos Clínic fase II-III

  • Desenvolupament tesi doctoral

 

 

 

 

T' INTEREsSA

xarxes socials