COMISSIÓ DE DOCÈNCIA COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat i adscrit a la Direcció Mèdica que s'encarrega d'organitzar la formació, supervisar la seua aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut.

El nostre Hospital té acreditada la docència MIR des de l'any 1978, la docència EIR-matrones des de 1998, la docència EIR-salut mental des de l'any 2000 i la EIR-treball des del 2013, estant en procés la formació de EIR-pediatria i Atenció Primària.

 

 

 

PRESIDENT
Dr. Conrado Fernández Rodríguez. Medicina InternaVICEPRESIDENT
Dr.  Francisco Raga Baixauli, Obstetrícia i Ginecologia


VOCALS REPRESENTANTS TUTORS
Dr. Armando Maruenda Paulino Anestèsia i Reanimació.
Dra. Mónica Romero Otero Radiofarmàcia
Dr. Carlos Tejerina Botella, Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

Dra. Susana Ferrando Monleón, Pediatria

Dr. Sergio Martínez Hervás, Endocrinologia


VOCALS REPRESENTANTS RESIDENTS

Dr. Victor Marcos Garcés, representant dls residents -Àrea mèdica
Dra. Ana Bediaga Collado, representant dls residents -Àrea central
Dra. Sara Morales Gil, representant dls residents-Àrea quirúrgica

Dra. Rocío Folch Briz, representant dls residents -Àrea pediatria

Dr. Jorge Carrasco Cuéllar, representant dls residents -Àrea família

Dña. Laura Martínez Sánchez, representant dls residents -Àrea no mèdica


VOCAL REPRESENTANT DE L'INCLIVA
D. Mercedes Navarro


VOCAL DESIGNAT PER LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Dr. Agustín Vidal Alamar Servici d'Inspecció


COORDINADOR DE LA UNITAT DOCENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
Dr. Ana Mª Arbaizar Martínez Unitat Docent de M.F. y C.


COORDINADOR DE LA UNITAT DOCENT DE MEDICINA DEL TREBALL
Dr. Eduardo Tormo Pérez Unitat Docent de M.Traball


REPRESENTANT HOSPITAL MALVA-ROSA
Dra. Natividad Tolosa Martínez Medicina Preventiva i Salut Pública


REPRESENTANT FORMACIÓ INFERMERIA
Dnya.Teresa Mañez Perucho, Presidenta Subcomissió Docència Infermeria


SECRETARIA
Dnya. Amparo Arnal Moreno, Secretaria de la Comissió de Docència

T' INTEREsSA T' INTEREsSA

xarxes socials xarxes socials