COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat i adscrit a la Direcció Mèdica que s'encarrega d'organitzar la formació, supervisar la seua aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut.

El nostre Hospital té acreditada la docència MIR des de l'any 1978, la docència EIR-matrones des de 1998, la docència EIR-salut mental des de l'any 2000 i la EIR-treball des del 2013, estant en procés la formació de EIR-pediatria i Atenció Primària.

 

Actualizado a Octubre 2020

 

 

 

PRESIDENT:

Dr. Conrado Fernández Rodríguez

Cap d'estudis F.S.E.

 

SECRETÀRIA:

Dnya. Manuela Madrigal Gramaje

Auxiliar Administrativa-Jefa de Grup

 

VOCALS:

Dr. Jorge Navarro Pérez

Representant de Direcció de l'Hospital

Dra. Gemma Mencía Sánchez Representant dels Tutors (mèdiques)

Dr. Armando Maruenda Paulino

Representant dels Tutors (Esp. Anestèsia)

Dra. Cristina Parrila Muñoz

Centrals

Dr. Santiago Figueroa Almanzar

Quirúrgiques

Dra. Susana Ferrando Monleón

Representant dels Tutors (Esp. Pediatria)

Dr. Sergio Martínez Hervás

Representant dels Tutores (Esp. Endocrinologia)

Dra. Elisa Pérez Bernat

Residents Mèdiques

Dra. Ana Bediaga Collado

Representant dels Residentes – Àrea central

Dra. Sara Morales Gil

Representant dels Residentes – Àrea quirúrgica

Dra. Beatriz Aguilar Janita

Resident Pediatria

Dr. Jorge Carrasco Cuéllar

Representante dels Residentes – Àrea Família

Dnya. Ángela Sánchez Rodríguez de la paz

Residents no mèdiques (EIR)

Dr. Agustín Vidal Alamar

Representant CCAA

Dra. Ana Arbaizar Martínez

Medicina Familiar i Comunitària

Dra. Loreto de Rojas Galiana

Unitat de Salut Laboral

Dra. Natividad Tolosa Martínez

Representant de l'H. Malva-rosa

Dnya. Begoña Hiraldo Giménez

Representant Formació Infermeria

Dra. Maria Eugenia Capriles Ovallas

Urgències

D. Enrique Rodríguez Borja

No mèdiques

 

T' INTEREsSA