centre d'especialitats el Grau

 

 

 

El Centre d'Especialitats El Grao es troba situat en el carrer Pare Porta número 10, codi postal 46024, València

Fins a nova ordre, l'Horari del Centre d'Especialitats situat en la C/ Pare Porta és de 8:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres.

 

 

Enllaç Com arribar

 Telèfons d'interès:

 

Informació C.E. El Grao 963 46 95 60

Cita Prèvia C.E. El Grao 963 46 95 63

 

 

 

 

Per a canviar o anul·lar cita al Centre de Especialitats El GraoVolem millorar la comunicació amb els nostres pacients donant-los l'oportunitat d'anul·lar o modificar la seva data de visita ja concertada al Centre d'Especialitats El Grao Pàgina Web

 

http://clinicomalvarrosa.san.gva.es/cambio-cita

 

 

 

El C.E. El Grao de Padre Porta consta de planta baixa i 4 plantes en les quals estan ubicades less següents consultas:

 

Les consultes d'Oftalmologia i Urologia s'han traslladat a les Consultes Externes de l'Hospital Malva-rosa. Si tenia cita, no és necessari realitzar cap tràmit addicional ja que es manté el dia i l'hora en aquesta nova ubicació.

 

 

Consultes en C.E. El Grao

 

Planta Baixa:

 

Vestíbul

  Informació

 

Corredor A:

 

  Cita Prèvia-Admissió

 

  U.C.A. (L'Accés es realitza des del carrer Juan Bautista LLobera nº 8)

 

Corredor B:

 

Ginecologia

Unitat de Prevenció de Càncer de Mama- València-II-Clínic

 

 

 

Primera Planta:

 

Vestíbul:

   Consulta d'Al·lèrgia

 

Corredor A:

   Radiologia-Ecografies

 

Corredor B:

   Neurologia

   Dermatologia

  

 

 

Segona Planta:

 

Vestíbul

Digestiu

 

 

Corredor A:

  Traumatologia

  Rehabilitació (consulta mèdica)

  Rehabilitació-logopèdia

  Endocrinologia

 

 

Corredor B:

  Cardiologia

  E.C.G.

  Otorrinolaringologia

  Odontologia

 

 

Tercera Planta:

 

Vestíbul:

 Neumologia

 Gimnàs (Serreria I i Serreria II)

 

Corredor B:

 Audiometries

 Direcció Mèdica

 Direcció d'Infermeria

 

 

 

 

 

 

t' interessa