unitat de formació i docència

Informació general

La Unitat de Formació i Docència pretén donar resposta a les inquietuds formatives tant en el marc teòric com les quals es plantegen en la pràctica diària dels professionals dels diferents estaments que del Departament de Salut ens plantegin.

Com a Departament de marcat caràcter universitari i docent, també assumeix la funció de facilitar, organitzar, i coordinar la implantació i desenvolupament de les diferents practiques dels alumnes depenents d'institucions amb les quals la *Consellería de Sanitat té subscrits acords.

Per poder-ho dur a terme, la seua activitat se centra fonamentalment en :

 

  1. Coordinació de pràctiques, tant de pre-grau com de post-grau, dels alumnes/as de professions sanitàries i no sanitàries que realitzen les seues pràctiques en el Departament de Salut de València Clínic-Malvar-Rosa.

  1. Capacitat Docent del Departament: previsió i distribució d'oferta formativa de les possibles pràctiques.

  1. Detecció de necessitats formatives (EVES): organització i desenvolupament de les accions formatives dels Planes de Formació Contínua i Continuada de la EVES.

  1. Potenciar l'organització de cursos i activitats formatives pròpies (tallers, jornades, sessions…), i la gestió de la seva possible acreditació

Ubicació i RRHH

Tercera planta Edifici B

Telèfon: 961973611

Fax: 961973614

 

 

RESPONSABLE DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA.

Antonio Garrido Villoldo (Adjunt d'Infermeria).

 

ADMINISTRATIVA

Victoria Cuesta Bustos

 

HOSPITAL MALVA-ROSA:

 

t'interessa